+ 48 789 359 506 biurogsa@gmail.com
Film zrealizowany przez FRUFILM.
Śpiew
Podczas zajęć wokalnych nauczymy przede wszystkim prawidłowej postawy oraz nawyków wokalnych. Uczniowie opanują prawidłowy oddech, praktyczne używanie przepony oraz właściwą emisję. Są to zajęcia grupowe. Oferujemy też konsultacje ze śpiewu w kameralnych grupach dwuosobowych i indywidualnie.
Efektem całorocznych zajęć są dwie edycje płyt z udziałem wszystkich uczestników kursu.
Witam.

W Gdańskiej Szkole Artystycznej prowadzę również zajęcia z rytmiki. Zajęcia te przeznaczone są dla najmłodszych, gdzie w formie zabawy dzieci poznają świat muzyki. Rytmika kształtuje słuch, wyczucie rytmu oraz koordynację słuchowo-ruchową.
Natomiast na lekcjach śpiewu poznajemy tajniki prawidłowej emisji głosu oraz uczymy się śpiewu na podstawie wybranych utworów estradowych.

Zapraszam na zajęcia muzyczne w Gdańskiej Szkole Artystycznej.

Weronika Małek

nauczycielka gry na pianinie, rytmiki, śpiewu, GSA

Masz pytanie?

Przyjdź, napisz lub zadzwoń.

Masz pytanie?

Przyjdź, napisz lub zadzwoń.

Gdańska Szkoła Artystyczna

To otwarta placówka organizująca profesjonalne kursy artystyczne dla dorosłych i dzieci, prowadzona przez Gdańską Szkołę Artystyczną Sp. z o.o..

© 2016 GSA

Wsparcie ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

ZAPISZ SIĘ