+ 48 (58) 712 86 41 biurogsa@gmail.com

Informujemy, że dzień 06.01.2020 r. jest dniem wolnym od zajęć w Gdańskiej Szkole Artystycznej. 
Tego dnia (06.01.)  odbędą się tylko treningi tanecznych grup konkursowych: 
Poniżej plan: 
Grupa I, godz. 12:30-15:30 (odrobienie zajęć za 31.01.)
Grupa VI. godz15:45 – 17:00 (Ewelina W., sala 2)
Grupa V. godz. 16:00 – 17:30  (D.Jułkowska, sala konkursowa)
Grupa I i IV technika, godz. 18:30 – 19:30 (D.Jułkowska, sala konkursowa)
Grupa I i III miniformacja senior, godz19:30 – 20:30 (D.Jułkowska, sala konkursowa )
Grupa III, godz. 20:30 – 22:00 (D.Jułkowska, sala konkursowa)

Zapisy 2020/21