+ 48 (58) 712 86 41 biurogsa@gmail.com

W tym roku szkolnym startujemy z nowymi zajęciami.

Grupa Projektowa Teatru Tańca to projekt warsztatów taneczno-teatralnych dla dzieci i młodzieży, które zakończone zostaną prezentacją widowiska tanecznego na profesjonalnej scenie. Rodzaje tańca jakie będą uczone w ramach warsztatów to: taniec współczesny, balet, modern oraz inne techniki. Warsztat będzie poszerzony o ćwiczenia teatralne służące rozwijaniu umiejętności świadomego tańczenia.

Dowiedz się więcej
Zapisz się

Zapisz się na wakacje 2020